top of page
  • Writer's pictureAdmin

[Tài liệu] Báo cáo Logistics Việt Nam 2019


Tại diễn đàn Diễn đàn Logistics Việt Nam 2019 với chủ đề "Logistics hỗ trợ nâng cao giá trị nông sản" diễn ra tại Đà Nẵng từ 22-23/11/2019 đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Logistics Việt Nam 2019: Logistics nâng cao giá trị nông sản do Bộ Công Thương chủ trì biên soạn


Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực logistics xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan... góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

Trên tinh thần liên tục đổi mới, sáng tạo, bám sát những xu hướng và biến động thực tiễn trên thị trường trong nước và quốc tế, Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 được kết cấu theo 5 chương, trong đó có chương chuyên đề về logistics phục vụ hàng nông sản. Cụ thể như sau:

(i) Môi trường kinh doanh dịch vụ logistics;

(ii) Dịch vụ logistics;

(iii) Logistics trong sản xuất, kinh doanh;

(iv) Hoạt động hỗ trợ về logistics;

(v) Chuyên đề: Logistics nâng cao giá trị nông sản.Link tải Báo cáo logistics Việt Nam 2019:

Link tải Báo cáo logistics Việt Nam các năm:


Nguồn:

Bộ Công thương
68 views0 comments

Comments


bottom of page