top of page
  • Writer's pictureAdmin

[Warehouse costs] - Các loại chi phí trong vận hành kho

Updated: Nov 15, 2019Chi phí vận hành kho có thể trung bình từ 1 đến 5% giá vốn hàng bán tùy thuộc vào loại hình công ty và giá trị hàng hóa của nó. Trong khảo sát năm 2017 của WERC (Warehousing Education and Research Council), tỷ lệ này từ 5 đến 10% với con số trung vị là 7,05% và trong đó có những nơi đặt được giá trị tốt nhất là 1,1%. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể mà tỉ lệ này khác nhau, ví dụ như một pallet máy tính xách tay sẽ chiếm cùng một không gian và cùng một lượng xử lý như một pallet bánh quy, tuy nhiên giá trị của hàng hóa sẽ khác nhau đáng kể nên có sự thay đổi trong tỷ lệ phần trăm giá vốn hàng bán. Kho cũng chiếm khoảng 20% đến 30% của một công ty Logistics. Tuy nhiên, những số liệu này sẽ thay đổi dựa trên hàm lượng tự động hóa và công nghệ sử dụng trong kho.


Do đó, các nhà quản lý kho đòi hỏi kiến thức toàn diện về tất cả các chi phí và kỹ năng quản lý chi phí trong kho vì họ chịu áp lực rất lớn từ việc giảm chi phí nhưng vẫn tiếp tục tạo ra khách hàng, tối ưu dịch vụ, giảm hàng tồn kho nhưng tăng số lượng SKU quản lý.Trong chuỗi bài viết về các chi phí trong kho này, chúng ta sẽ cùng xem xét các chi phí điển hình trong kho nhằm mục đích hỗ trợ các nhà quản lý hiểu những chi phí này, cho phép họ xây dựng ngân sách vận hành, tính toán lợi tức đầu tư cho các dự án cụ thể cũng cũng như có thể sử dụng thông tin để ra quyết định, đánh giá hiệu suất, chi phí hoạt động hoặc là tính giá cho những công ty dịch vụ logistics. Bên cạnh đó sẽ là những ưu điểm và nhược điểm của một số mô hình chi phí như mô hình: Mở sổ (open-book), đóng sổ (closed-book) và giá vốn cộng lãi (cost-plus).


Ở phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ cũng nhau nghiên cứu về các loại chi phí trong kho, cách phân loại các chi phí trong kho để từ đó có những cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động kinh doanh kho


Các loại chi phí trong kho


Thông thường, các loại chi phí trong kho được chia làm năm loại chính, đó là:

  • CHI PHÍ HẠ TẦNG (Space cost)

  • CHI PHÍ NHÂN SỰ (Labour costs)

  • CHI PHÍ THIẾT BỊ VẬN HÀNH (Equipment costs)

  • CHI PHÍ CHUNG (Overhead cost)

  • CHI PHÍ KHÁC (Miscellaneous costs)

Trong mỗi nhóm sẽ có từng chi phí cụ thể, bên dưới đây là bảng liệt kê một số chi phí cụ thể điển hình trong hoạt động của một kho hàng

Tùy mỗi hình thức kho đặc thù của mỗi kho mà các chi phí sẽ khác nhau, tuy nhiên hi vọng qua bài viết này có thể cung cấp cho các bạn những cái nhìn tổng quan về các chi phí trong kho cơ bản để từ đó các bạn có thể tự mình xây dựng những bức tranh về kế hoạch kinh doanh kho hàng.


----

Nguồn tham khảo:

Warehouse Management 3rd edition - Gwynne Richards

Warehousing Education and Research Council


2,463 views0 comments

Comments


bottom of page